Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Katarzyna Tyrna

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Katarzyna Tyrna, Jan Tyrna, Florentyna Lipka, Sebastian Tyrna, Marianna Anna Sikora, Franciszek Lipka, Marianna Skóra, Paweł Tyrna Adamiec, Ewa Banasik, Jan Sikora, Katarzyna Kosyrz,Pietrasik, Błażej Lipka, Anna Banasik, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz.