Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Maria Miodyński

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Maria Miodyński, Emanuel Miodyński, Anastazja Bargiel, Tomasz Bargiel, Julia Kowalska, Michał Bargiel, Marianna Zapałowicz, Szczepan Kowalski, Bronisława Guja.