Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Maciej Gąsior

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Maciej Gąsior, Klemens Gąsior, Petronela Malczyk, Wojciech Gąsior, Franciszka Bodzenta, Jan Malczyk, Elżbieta Pałka, Franciszek Gąsior, Anastazja Matan, Lucas Bodzenta, Marianna Franciszka Matanówna.