Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Maria Tyrna

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Maria Tyrna, Paweł Tyrna Adamiec, Ewa Banasik, Jan Tyrna, Jadwiga Słoma, Tomasz Banasik, Anna Muszyńska Bielonka, Filip Tyrna, Maria , Ignacy Słoma, Katarzyna , Błażej Banaś, Anna , Tomasz Muszyński, Maria Kowal.