Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Jan Sojka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Sojka, Dominik Sojka, Ewa Banasik, Franciszek Sojka, Regina Osoba, Jan Banasik, Katarzyna Gołas, Józef Sojka, Katarzyna Proksa, Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur, Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna , Paweł Gołas, Ewa .