Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Agnieszka Sojka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Agnieszka Sojka, Dominik Sojka, Ewa Banasik, Franciszek Sojka, Regina Osoba, Jan Banasik, Katarzyna Gołas, Józef Sojka, Katarzyna Proksa, Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur, Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna , Paweł Gołas, Ewa .