Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Regina Osoba

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
13 individuals are missing birthplace map coordinates: Regina Osoba, Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur, Maciej Osoba, Teresa , Stanisław Cyprian, Regina Mazanek, Baltazar Osoba, Agnieszka Szczerba, Michał Cyprian, Justyna , Marcin Mazur, Anna Palka.