Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Franciszek Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Franciszek Lipka, Florian Lipka, Maria Strzała, Jakub Lipka, Regina Nowak, Antoni Strzała, Regina Janigówna, Kacper Lipka, Rozalia Osoba, Walenty Nowak, Elżbieta Wartała.