Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Regina Palka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Regina Palka, Wawrzyniec Palka, Regina Turczyńska Pińczyńska, Franciszek Palka, Jadwiga Lipka, Jakub Turczyński, Regina Żurawik, Jan Lipka, Anna .