Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Bartłomiej Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Bartłomiej Banasik, Bartłomiej Banasik, Rozalia Żurawik, Marcin Maciej Białasik Banasik, Regina Lipka, Jan Żurawik, Katarzyna , Marcin Król Lasek, Zofia Białosek, Kacper Lipka, Katarzyna .