Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Anna Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Anna Banasik, Jan Banasik, Katarzyna Gołas, Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna , Paweł Gołas, Ewa , Jan Czurek, Magdalena , Jakub Gołas, Katarzyna .