Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Rozalia Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
13 individuals are missing birthplace map coordinates: Rozalia Banasik, Marcin Banasik, Katarzyna Agnieszka Banasik, Jan Banasik, Julia Wilczak, Wojciech Banasik, Katarzyna Kupernak Rychlik, Tomasz Banasik, Anna Muszyńska Bielonka, Wojciech Wilczak, Ewa Oska, Bartłomiej Banasik, Rozalia Żurawik.