Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Bronisława Gołas

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Bronisława Gołas, Andrzej Gołas, Katarzyna Smalcerz.