Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Agnieszka Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Agnieszka Lipka, Mikołaj Lipka, Katarzyna Żurawik, Andrzej Lipka, Regina , Piotr Żurawik, Teresa , Walenty Lipka, Dorota .