Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Łukasz Duszyk

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Łukasz Duszyk, Maciej Duszyk, Magdalena Witaszkowa, Benedykt Duszyk Czurek Jura Król Banasik, Marianna , Tomasz Witaszek, Regina , Duszyk, .