Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Bartłomiej Skóra

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Bartłomiej Skóra, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz, Mateusz Skóra, Katarzyna Pluta Biecka, Tomasz Kosyrz, Zuzanna Barańczyk, Bartłomiej Skóra, Katarzyna , Stanisław Pluta, Regina Dziadek.