Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Agnieszka Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Agnieszka Lipka, Łukasz Lipka, Katarzyna Musialenka, Kacper Lipka, Katarzyna , Walenty Lipka, Dorota .