Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Regina Skóra

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Regina Skóra, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz, Mateusz Skóra, Katarzyna Pluta Biecka, Tomasz Kosyrz, Zuzanna Barańczyk, Bartłomiej Skóra, Katarzyna , Stanisław Pluta, Regina Dziadek.