Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Sebastian Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
12 individuals are missing birthplace map coordinates: Sebastian Banasik, Tomasz Banasik, Anna Muszyńska Bielonka, Błażej Banaś, Anna , Tomasz Muszyński, Maria Kowal, Mateusz Jura, Katarzyna , Ewa Niszczał, Paweł Kowal, Jadwiga .