Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Mikołaj Mazaniec Cyprian

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Mikołaj Mazaniec Cyprian, Michał Maciej Mazur Cyprian, Regina Lipka, Stanisław Cyprian, Regina Mazanek, Michał Cyprian, Justyna , Marcin Mazur, Anna Palka.