Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Stanisław Sojka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Stanisław Sojka, Franciszek Sojka, Regina Osoba, Józef Sojka, Katarzyna Proksa, Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur, Maciej Osoba, Teresa , Stanisław Cyprian, Regina Mazanek.