Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Wawrzyniec Sojka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Wawrzyniec Sojka, Stanisław Sojka, Agnieszka Knapik, Franciszek Sojka, Regina Osoba, Józef Sojka, Katarzyna Proksa, Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur.