Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Katarzyna Cyprian

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Katarzyna Cyprian, Mikołaj Cyprian vel Pierzchała, Maria Karweta, Mikołaj Mazaniec Cyprian, Agnieszka Lipka, Marcin Karweta, Zofia Helbin, Michał Maciej Mazur Cyprian, Regina Lipka.