Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Karol Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Karol Banasik, Wojciech Banasik, Maria Sarna, Szczepan Banasik, Tekla Zalewska Sojka, Jan Sarna, Katarzyna Panek, Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna , Jakub Sojka, Maria Larysz.