Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Michał Żurawik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Michał Żurawik, Sebastian Żurawik, Agata Agnieszka Migacz, Maciej Żurawik, Regina , Michał Migacz, Zuzanna Surowiatek, Mateusz Jura, Katarzyna .