Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Józefa Płonka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
13 individuals are missing birthplace map coordinates: Józefa Płonka, Franciszek Płonka, Maria Stolarczyk, Jan Płonka, Maria Olej, Jan Anastazy Stolarczyk, Agnieszka Banasik, Klemens Płonka, Rozalia Jaworska, Tomasz Stolarczyk, Maria Pierzchała, Wojciech Banasik, Maria Borowiec.