Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Jan Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Banasik, Bartłomiej Banasik, Maria Piwowarczyk, Marcin Maciej Białasik Banasik, Regina Lipka, Marcin Król Lasek, Zofia Białosek, Kacper Lipka, Katarzyna .