Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Szczepan Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Szczepan Banasik, Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna Migacz, Jan Czurek, Magdalena , Benedykt Duszyk Czurek Jura Król Banasik, Jadwiga .