Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Tomasz Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Tomasz Banasik, Błażej Banaś, Anna , Mateusz Jura, Katarzyna , Benedykt Duszyk Czurek Jura Król Banasik, Jadwiga .