Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Mapa rodowa - Jan Banasik

Osoba
Liczba pokoleń

0 osób jest wyświetlonych spośród wszystkich 15 z 4 pokoleń.
13 osób ma nieznane współrzędne miejsca urodzenia: Jan Banasik, Adam Banasik, Regina Skóra, Sebastian Banasik, Regina Proksa, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz, Tomasz Banasik, Anna Muszyńska Bielonka, Mateusz Skóra, Katarzyna Pluta Biecka, Tomasz Kosyrz, Zuzanna Barańczyk.