Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Małgorzata Urbańczyk

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Małgorzata Urbańczyk, Józef Urbańczyk, Regina Klimczak, Franciszek Urbańczyk, Anna Żurawik, Jan Klimczak, Rozalia Kulczyk, Maciej Urbańczyk, Rozalia Kałuża, Michał Żurawik, Konstancja Katarzyna Sojka.