Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Katarzyna Banasik Chincheck

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Katarzyna Banasik Chincheck, Roman Banasik, Małgorzata Urbańczyk, Adam Banasik, Regina Skóra, Józef Urbańczyk, Regina Klimczak, Sebastian Banasik, Regina Proksa, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz, Franciszek Urbańczyk, Anna Żurawik, Jan Klimczak, Rozalia Kulczyk.