Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Julia Kowalska

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Julia Kowalska, Szczepan Kowalski, Bronisława Guja, Jan Kowalski Kowalczyk, Małgorzata Larysz, Jan Guja, Łucja Tyrna, Maciej Kowalski, Anna Tarabuła, Jacek Larysz, Regina Stolarczyk, Karol Guja, Brygida Kępka, Mikołaj Tyrna, Maria Koziarz.