Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Jan Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Lipka, Błażej Lipka, Anna Banasik, Mikołaj Lipka, Katarzyna Żurawik, Jan Banasik, Katarzyna Gołas, Andrzej Lipka, Regina , Piotr Żurawik, Teresa , Kazimierz Jura Banasik, Katarzyna , Paweł Gołas, Ewa .