Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka , Tyrna z Jeleń - Jaworzno

Pedigree map of Florian Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Florian Lipka, Jakub Lipka, Regina Nowak, Kacper Lipka, Rozalia Osoba, Walenty Nowak, Elżbieta Wartała, Andrzej Lipka, Regina , Bartłomiej Osoba, Barbara Mazur.