Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Andrzej Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Lipka, Walenty Lipka, Dorota , Jerzy Grzegorz Lipka, Ewa .