Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Regina Sikora

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Regina Sikora, Jan Sikora, Katarzyna Kosyrz,Pietrasik, Błażej Sikora, Magdalena Karweta, Wojciech Karweta, Apolonia .