Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Jan Tyrna

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
13 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Tyrna, Sebastian Tyrna, Marianna Anna Sikora, Paweł Tyrna Adamiec, Ewa Banasik, Jan Sikora, Katarzyna Kosyrz,Pietrasik, Jan Tyrna, Jadwiga Słoma, Tomasz Banasik, Anna Muszyńska Bielonka, Błażej Sikora, Magdalena Karweta.