Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Maria Banasik

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Maria Banasik, Wojciech Banasik, Katarzyna Kupernak Rychlik, Bartłomiej Banasik, Rozalia Żurawik, Marcin Maciej Białasik Banasik, Regina Lipka, Jan Żurawik, Katarzyna .