Drzewo Genealogiczne Rodziny Banasik, Bargiel, Gąsior, Lipka, Tyrna z Jaworzno Poland

Pedigree map of Florentyna Lipka

Individual
Generations

0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
15 individuals are missing birthplace map coordinates: Florentyna Lipka, Franciszek Lipka, Marianna Skóra, Błażej Lipka, Anna Banasik, Laurenty Skóra, Zofia Kosyrz, Mikołaj Lipka, Katarzyna Żurawik, Jan Banasik, Katarzyna Gołas, Mateusz Skóra, Katarzyna Pluta Biecka, Tomasz Kosyrz, Zuzanna Barańczyk.